C.B.S. Gabriël Dam
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda

Agenda

In de jaarplanning vindt u een overzicht van activiteiten, die gepland zijn. Dit overzicht wordt in de loop van het jaar aangevuld of gewijzigd.

Augustus                           
29 Start schooljaar
   
September  
1 Inloop ouders 8.30 - 9.00 uur
13-15 Informatiemiddagen groepen
21 Ouderochtend 10.30 uur
   
Oktober  
6 Opening kinderboekenweek
13 Afsluiting kinderboekenweek met high tea
17-21 Herfstvakantie
   
November  
14-17 Oudergesprekken
   
December  
5 Sinterklaasfeest
20 Kerstviering
26- Kerstvakantie
   
Januari  
-6 Kerstvakantie
   
Februari  
13-14 Oudergesprekken en rapporten klaar
20-24 Voorjaarsvakantie
   
Maart  
18, 19, 20 Cito Eindtoets
   
April  
14 Goede Vrijdag
17 Tweede Paasdag
24-28 Meivakantie
   
Mei  
25-26 Hemelvaartsvakantie
31 mei Schoolkamp groep 7-8
   
Juni  
1-2 Schoolkamp groep 7-8
5-9 Pinkstervakantie
19-22 Oudergesprekken
20-23  Avond 4 daagse
   
Juli  
3 schoolreis groep 1-6
24 Begin zomervakantie