C.B.S. Gabriël Dam
BREDE SCHOOL TER MAARSSEN
BREDE SCHOOL TER MAARSSEN
BREDE SCHOOL TER MAARSSEN
BREDE SCHOOL TER MAARSSEN
BREDE SCHOOL TER MAARSSEN
BREDE SCHOOL TER MAARSSEN
BREDE SCHOOL TER MAARSSEN
BREDE SCHOOL TER MAARSSEN
BREDE SCHOOL TER MAARSSEN
BREDE SCHOOL TER MAARSSEN

BREDE SCHOOL TER MAARSSEN

De Gabriël Damschool maakt deel uit van de ‘brede school ter Maarssen'. De brede school staat voor een geïntegreerde aanpak ter verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in hun diverse leefmilieus: op school, in het gezin, in de vrije tijd. Het gaat hierbij om de samenwerking in de wijk  ter bevordering van de sociale competenties van de kinderen en jongeren en van hun actieve deelname aan de samenleving, het onderwijs, sport, werk en recreatie. De instanties die samenwerken zijn: de peuterspeelzaal, het kindercentrum, CBS de Maarsborg, OBS Neuteboom, de Bibliotheek, de Muziekschool, stichting Welstad en Huis voor de Sport. Jaarlijks staan er taal-, lees-, muziek- en sportactiviteiten gepland.