C.B.S. Gabriël Dam
Schoolinformatie
Schoolinformatie
Schoolinformatie
Schoolinformatie
Schoolinformatie
Schoolinformatie
Schoolinformatie
Schoolinformatie
Schoolinformatie
Schoolinformatie

Schoolinformatie

Welkom op de nieuwe website van de Gabriël Damschool. 

De Gabriël Damschool is een kleine school, die in het centrum van Stadskanaal staat. Het schoolgebouw is oud, inmiddels zijn de plannen voor nieuwbouw helemaal klaar. In 2018 moet het nieuwe gebouw klaar zijn.Er wordt in de Gabriël Damschool gewerkt vanuit nieuwe methodes en met moderne materialen. Ongeveer 50 kinderen bezoeken onze school. De kinderen zijn verdeeld over vier groepen. Een team van 8 leerkrachten probeert door middel van uitdagende lessen de kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling op weg naar de volwassenheid.

Begeleiding van kinderen bij hun ontwikkeling tot volwaardige leden van de samenleving vinden wij van groot belang. Dit kan niet zonder kennisverwerving tot stand komen.

  • Taal: Je goed mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken.
  • Lezen: Met de nadruk op goed begrijpen wat je leest.
  • Rekenen: De basisbegrippen begrijpen en de verschillende rekenvaardigheden aanleren.
  • Wereldoriëntatie: Weten wat er in de wereld gebeurd is, en nog steeds gebeurt, vanuit een historisch, geografisch en milieubewust perspectief.
  • Godsdienst: waarden en normen meegeven.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: respectvol omgaan met elkaar.Het onderwijs wordt in alle groep daar waar mogelijk ondersteund door de computer in te zetten.

De leerkrachten beschikken in alle lokalen over een digitaal schoolbord. In alle lokalen staan computers waarop gewerkt kan worden. In de bovenbouwlokalen kunnen de kinderen ook werken op laptops en tablets.