C.B.S. Gabriël Dam
taalstimuleringsprogramma
taalstimuleringsprogramma
taalstimuleringsprogramma
taalstimuleringsprogramma
taalstimuleringsprogramma
taalstimuleringsprogramma
taalstimuleringsprogramma
taalstimuleringsprogramma
taalstimuleringsprogramma
taalstimuleringsprogramma

taalstimuleringsprogramma

Kansrijke Taal is een taalstimuleringsprogramma met uitdagende taalhoeken. In Kansrijke Taal wordt ervan uitgegaan dat er in het taalonderwijs op drie terreinen actie nodig is om te komen tot 'krachtig leren' bij leerlingen:

  • Boeiende taalinhouden met samenhang en structuur
  • Taallessen met interactie en zelfstandig verwerken.
  • Zelfstandig werken en leren in een krachtige leeromgeving.