C.B.S. Gabriël Dam
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Ontwikkeling

Ontwikkeling

Op 26 november 2009 is de school gecertificeerd als KANSRIJKE TAAL school!

Kansrijke Taal is een concept voor taal in de basisschool. In de vorm van het taartpuntenschema brengt Kansrijke Taal structuur aan in taalonderwijs. Een structuur die houvast biedt bij het opbouwen van een rijk, veelzijdig en samenhangend taalaanbod. Resultaat: doorgaande leerlijnen van groep 1-8 die aansluiten bij de kerndoelen. In een traject Kansrijke Taal trainen leerkrachten dat gedrag dat effectief is bij de leerlijnen.

Is Kansrijke Taal een taalmethode?
Kansrijke Taal is een praktijkconcept en geen methode.

Kansrijke Taal, vooral voor de onderbouw?
Kansrijke Taal is voor álle groepen van de basisschool. In Kansrijke Taal wordt gewerkt met doorgaande leerlijnen van groep 1 tot 8.

Kansrijke Taal alleen voor Kansscholen?
De afgelopen jaren is Kansrijke Taal uitgegroeid tot een concept voor alle basisscholen die leerlingen een rijke leeromgeving willen bieden.

Is Kansrijke Taal alleen weggelegd voor zeer bekwame leerkrachten?
Dat is geen voorwaarde. In de trajecten Kansrijke Taal wordt het didactisch handelen uitgebreid getraind.

Hoe verhoudt Kansrijke Taal zich tot de kerndoelen?
Bij Kansrijke Taal zijn competenties geformuleerd die aansluiten op de kerndoelen van mondeling en schriftelijk taalonderwijs.

Hoe voer je Kansrijke Taal in?
Om onderdelen van Kansrijke Taal in je aanbod op te nemen, kun je gebruik maken van Kansrijke Taalliteratuur. Integrale invoering vereist bijna altijd een intensief trainingstraject dat bestaat uit een mix van training van een gecertificeerd trainer, ondersteuning van collega-Kansrijke Taalsscholen en gebruik van de digitale werkplaats.

Kansrijke Taal, dat is toch vooral creatief bezig zijn?
In alle taalfuncties uit het taartpuntenschema is zowel de cognitieve als de creatieve kant belangrijk. 
 

Resultaat

Teamleden:

  • Zijn vaardig in Kansrijke Taallessen en bieden deze planmatig aan.
  • Zijn vaardig in het regisseren van zelfstandig leren. 
  • Ontwikkelen samen met hun leerlingen leermiddelen voor zelfstandig leren. 

Het team werkt met doorgaande leerlijnen van groep 1-8 voor elke taalessentie uit het taartpuntenschema. Hierin zijn zorgspecificaties aangebracht. Er is een registratiesysteem in gebruik voor Kansrijke Taal. 
De school heeft een rijke leeromgeving, bestaande uit werkplekken of hoeken voor elke leeressentie met uitdagende leermiddelen. Er wordt gewerkt met portfolio. Het team informeert ouders regelmatig op een interactieve manier. 
Een regiegroep draagt zorg voor de voortgang en het beleid van Kansrijke Taal.
 

Hoe wordt dit resultaat bereikt?

In het traject Kansrijke Taal bouwt u met het team een rijk en samenhangend taalaanbod op, geordend naar de zes taalessenties in het concept Kansrijke Taal. De taalessenties komen één voor één aan bod. De trainer begint met aandacht voor leerkrachtgedrag tijdens kring en instructie. In deze fase wordt veel geoefend.

Samen met de trainer ontwerpt het team doorgaande leerlijnen van groep 1 tot 8. Deze leerlijnen worden opgebouwd uit de succesvolle activiteiten van uw school, activiteiten van de Stichting Kansrijke Taal en de teamleden zetten een organisatie voor zelfstandig leren op en ontwerpen samen met leerlingen een deel van de daarvoor benodigde materialen. Daarnaast worden bestaande materialen ingepast in Kansrijke Taal en wordt gebruik gemaakt van materialen ontwikkeld door de Stichting en door andere scholen.

Het team maakt registratieformulieren. Kansrijke Taal krijgt een vaste plek op het rooster en Kansrijke Taalactiviteiten en overige (taal)activiteiten worden op elkaar afgestemd.

Tijdens het traject vinden (collegiale) klassenconsultaties plaats, niet alleen om verbeterpunten te formuleren maar ook om kwaliteiten van collega’s te ontdekken. Vervolgens krijgt de inrichting van de school aandacht. De taalessenties worden door materialen, kleuren en sfeer zichtbaar gemaakt in het lokaal. Elke essentie krijgt een overzichtelijke, herkenbare leeromgeving. Tot slot ontwikkelt het team een portfolioaanpak en leert zij met leerlingen evaluatietechnieken toe passen en de portofolio’s praktisch vorm te geven. Er functioneert een regiegroep, die verantwoordelijk is voor de algemene voortgang van het traject en voor het taalbeleid.