C.B.S. Gabriël Dam
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 1-2

Groep 1-2

In de groepen 1-2 wordt gewerkt vanuit een beredeneerd aanbod, waarin de lesdoelen verwerkt zijn. Als school denken we op deze manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor de gewoontevorming en regelmaat, maar ook wordt er al aandacht besteed aan wereldoriënterende vakken, zoals: verkeer en godsdienst.

In de groep worden (speelse) activiteiten aangeboden, die voorbereiden op het leren lezen (herkennen van letters, klanken), rekenen (teloefeningen en het bijbrengen van getalbegrip) en schrijven in groep 3. De kinderen zitten twee tot bijna drie jaar in de kleutergroep. Dat hangt onder meer af van hun geboortedatum en daarmee van de datum wanneer ze op school komen.